Vejledning

Vejledning

Vi ved hvor svært det kan være at vælge uddannelse og derfor har vi tilrettelagt en helstøbt vejledningsindsats

Vi gør meget ud af at hjælpe dig med at vælge rigtigt – første gang. Derved undgår du at spilde din tid. Hos os har vi tilrettelagt en helstøbt vejledningsindsats, hvor 2 vejledere samt kontakt- og klasselærere står klar til at vejlede dig både før, under og efter dit skoleophold, og under din praktiktid. Det er vores erfaring, at vores vejledningsindsats medvirker væsentligt til vore elevers høje trivsel og lave frafald og fravær.

Vejlederne har sammen med dig og din arbejdsgiver ansvaret for at sammensætte en uddannelsesplan, som fastlægger tidspunkterne for dine skoleophold og praktiktid, og som sikrer, at du når de mål, der er fastsat for uddannelsen til Landmand. Vejlederne følger løbende op på disse mål ved at indkalde dig til samtale både på grundforløb og på 1. og 2. hovedforløb.

Hvis du har lyst til at besøge os holder vi Åbent Hus d. 16. januar 2024 kl. 17.00 – 19.00. Læs mere her.

Vejledere og elevcoach

På grundforløb og hovedforløb tilbydes du også vejledningssamtaler med kontakt- og klasselærere, hvor I snakker om, hvordan du har det på skolen, og hvordan det går med at lære de ting, du skal under skoleforløbene.

På Nordjyllands Landbrugsskole har vi endvidere vores elevcoach, som hver dag er klar til en snak med dig om små og store problemer både fagligt og socialt. Elevcoachen støtter dig med samtaler og problemløsning, så du får mest muligt ud af din uddannelse. Det er nemt at få fat på elevcoachen på skolen i undervisningstiden – også når du pludselig får et akut behov for støtte.

Kontakt en af vores vejledere

Eigil Poulsen
Vejleder
96716272/21690261
ep@njylls.dk

Birgit Lauridsen
ElevCoach
96716273/20515749
bil@njylls.dk

Louise Froberg Andersen
Elevadministrator
96716271
lfa@njylls.dk