EUX Landmand

EUX Landmand

KOMBINÉR LANDMANDSUDDANNELSEN MED EN STUDENTEREKSAMEN

Med en EUX Landmand tager du en studentereksamen sammen med din landmandsuddannelse. Du bliver stærk indenfor blandet andet økonomi og finansiering. Hold alle dine fremtidsmuligheder åbne – vælg en EUX Landmand på Lundbæk.

KOMBINÉR LANDMANDSUDDANNELSEN MED EN STUDENTEREKSAMEN

EUX-uddannelsen kombinerer det bedste fra to verdener. Du får både en uddannelse som landmand og en studentereksamen i én pakke – i et stærkt samarbejde mellem Aalborg Handelsskole og Nordjyllands Landbrugsskole. EUX Landmand tager 4 år og er en vekseluddannelse hvor du skiftevis er på skole og i praktik. I skoleperioderne foregår al undervisning, både i landbrugsfag og i gymnasiefag, her hos os på Lundbæk.

Dygtige undervisere fra Aalborg Handelsskole tager ud til os for at undervise i gymnasiefagene. Vi har enkelte undervisningsdage på Aalborg Handelsskole, så du også kan mærke den pulserende atmosfære på en gymnasieskole inde midt i Aalborg. I landbrugsfagene kommer du allerede på grundforløbet i gang med fag om teknik, dyr og planter. Du kommer i stalden, værkstedet, maskinhallen og på marken, hvor du får praktiske erfaringer.

På hovedforløbet specialiserer du dig senere indenfor kvæg, gris eller planter. På Nordjyllands Landbrugsskole lægger vi vægt på en stærk faglig uddannelse på højt niveau kombineret med et godt socialt miljø. Netop det at føle sig tryg og godt tilpas på sin skole mener vi er altafgørende for at kunne tage en god uddannelse. Derfor bruger vi også mange kræfter på at holde vores målsætning om at have Danmarks gladeste elever. At samle al undervisning her på skolen, har haft en kæmpe betydning for vores EUX elevers trivsel og det giver mulighed for at deltage i alle skolens sociale aktiviteter.

OPTAGELSESKRAV

Du kan starte på EUX Landmand direkte efter 9. eller 10. klasse på Grundforløb 1. Hvis det er op til to år siden, du gik ud af 9. eller 10. klasse kan du starte på Grundforløb 1. Du skal være erklæret uddannelsesparat for at kunne starte på uddannelsen.

Karakterkravene for at starte på EUX uddannelsen er de samme som for EUD, nemlig at du som minimum skal have opnået karakteren 02 i fagene dansk og matematik ved afgangsprøven i 9. eller 10. klasse. På Nordjyllands Landbrugsskole anbefaler vi dog at du har opnået karaktererne 4 (eller derover) i dansk og matematik. Det gør vi fordi vi oplever at elever med 02 har øget risiko for frafald, da de faglige krav er en del højere på EUX.

På EUX optager vi kun nye elever én gang om året, på Grundforløb 1 i august måned. Der er dog mulighed for at du kan starte på Grundforløb 2 i januar, hvis du har bestået fagene dansk C, engelsk C og samfundsfag C. Dette kan du have fra et andet grundforløb 1 EUX-erhvervsuddannelse, fra et alment gymnasium, eller du kan tage det på studenterkursus. Med disse fag bestået kan du optages på Grundforløb 2 indtil du fylder 25.

UDDANNELSENS OPBYGNING

Uddannelsen til EUX Landmand tager 4 år og er fordelt på 3 skoleforløb og 2 praktikperioder. Du får hele uddannelsen til landmand, og dine gymnasiefag afkortes på baggrund af den viden, du opnår i dine fag på landbrugsskolen. Forløbet er opbygget af halvårsmoduler.

Som EUX-elev undervises du i gymnasiefagene når EUD-eleverne har grundfag som dansk, matematik, naturfag og biologi. Altså fag som du også modtager undervisning i, blot på gymnasialt niveau. Den sidste af de to praktikperioder afkortes som EUX-elev for at nå begge uddannelser på blot 4 år.

Du kan læse mere om beskrivelsen af grundforløbene, GF1 og GF2, under beskrivelsen af Grundforløbet her på siden.

SPÆNDENDE FAG

På EUX har du ikke historie, tysk eller oldtidskundskab, men derimod vedkommende fag som biologi, erhvervsøkonomi og samfundsfag. Dine gymnasielærer sætter en ære i at gøre undervisningen interessant for netop dig, ved at vinkle den til landbruget så ofte det er muligt.

I kraft af vores stærke samarbejde med Aalborg Handelsskole har vi mulighed for at tilbyde en særlig pakke af økonomifag. Der tilbydes hos os således både grundlæggende økonomi, erhvervsøkonomi samt de to valgfag finansiering C og B. Denne stærke pakke er typisk interessant for dig der går med drømmen om at blive selvstændig landmand, rådgiver/konsulent eller arbejde indenfor den finansielle verden.

Er du modsat en af dem der ved at du ønsker at arbejde med dyr og natur, men er du i tvivl om præcis hvad du gerne vil? Så er EUX Landmand også en oplagt mulighed for dig. Her kan matematik A som valgfag være med til at åbne dørene for en lang række af videregående uddannelser, så som Veterinærstudiet, Biologi, Husdyrvidenskab o.l.

Præcis hvilke valgfag der tilbydes afhænger af årgangens størrelse. Se hele pakken af gymnasiefag der tilbydes her:

Obligatoriske fag på Grundforløb:  Dansk C, Engelsk C, Samfundsfag C, Biologi C, Kemi C og Matematik C.
Obligatoriske fag på Hovedforløb:  Dansk A, Kemi B, Biologi B, Engelsk B, Matematik B, Fysik C, Erhvervsøkonomi C.
Mulige valgfag: Finansiering C, Finansiering B, Matematik A og Idræt C.

PRAKTIK – EN VIGTIG DEL AF DIN UDDANNELSE

Praktik gennemføres i hele uddannelsen på godkendte praktikpladser og gennemføres på mindst to praktikpladser. Der er dog mulighed for at gennemføre hele praktikken på samme praktikplads, når bedriften er tilstrækkelig alsidig.

Grundforløbspraktik – 13 mdr.
Hovedforløbspraktik – 6 mdr.

Når dit praktiksted skal være godkendt til at have elever, kan det være en god idé at gå ind på praktikpladsen.dk. Her får du en oversigt over godkendte virksomheder til landmandsuddannelsen. Du kan også se, hvilke virksomheder der har opslået ledige stillinger.
Vores vejleder på skolen kan hjælpe dig på vej, hvis det ikke lykkes for dig selv at finde en praktikplads.

Når du har fundet en praktikplads, skal du have en skriftlig uddannelsesaftale med virksomheden. Aftalen gælder som ansættelseskontrakt. I din praktikperiode er det en god ide at være medlem af Landboungdom. Landboungdom er en forening for unge der arbejder i landbruget. Samtidig laver de en masse sociale og faglige arrangementer.
Du kan tage et eller flere praktikophold i en virksomhed i udlandet med PIU-ordningen, som giver dig gode økonomiske muligheder for et udlandsophold. Din praktik i udlandet giver merit og tæller derfor med i den samlede uddannelse.

MULIHEDER FOR REJSER

På Nordjyllands Landbrugsskole vægter vi internationalt samarbejde højt, da vi mener man kan lære meget både fagligt og personligt ved at tage ud i verden. På EUX-uddannelsen har du mulighed for en 3 ugers praktik i Irland eller Belgien på Grundforløb 1. Her skal du ud at bo hos en landmand og arbejde på gården i 3 uger. Det giver dig en unik mulighed for at opleve landbrug på tæt hold i et andet land, og prøve at stå på egne ben, i en kort periode. En lærer fra skolen følger dig derover og besøger dig ude hos landmanden. På samme måde bliver du hentet af en lærer når du skal hjem igen.

På hovedforløbet tager vi på studietur. Turen varer ca. 9 dage. Her tager vi som klasse ud og ser forskellige landbrug og kigger også nærmere på den lokale kultur og forlystelser. Både faglighed og hygge er i højsædet. Studieturen har de sidste par år gået til Florida, USA.

Endelig har du, som tidligere nævnt, mulighed for at tage noget af din praktik i udlandet. Flere EUX-elever har benyttet sig af dette, og her er destinationer som USA og New Zealand typisk populære, men vi har også haft elever afsted i f.eks. Frankrig.  Skolen er gerne behjælpelig med at formidle kontakt til relevante rejsebureauer eller tidligere elever der gerne vil dele ud af gode råd.

VIDEREGÅENDE UDDANNELSE

EUX Landmand er trinbrættet til et væld af muligheder. Mange vælger en EUX hvis de går med drømmen om at arbejde som faglært landmand og måske derefter videreuddanne sig til Produktionsleder og Agrarøkonom. Uddannelsen er et solidt fundament for en fremtid som leder eller selvstændig indenfor landbruget.

Du får også mulighed for at læse videre med en studentereksamen i hånden. Det kan være du drømmer om at blive rådgiver, biolog, dyrlæge eller noget helt fjerde. I disse uddannelser har du allerede en fod indenfor døren, ved at kende landbrugserhvervet indefra. Vores tidligere EUX-elever fortæller at der er rift om dem på arbejdsmarkedet!

EUX Landmand er de seneste år blevet særligt populært for elever der gerne vil læse videre til dyrlæge. Det giver da også rigtig god mening, da du her får mulighed for at blive tryg ved dyrene og forstå landmandens arbejde. Og med en EUX Landmand har du via dine praktikperioder mulighed for at søge ind på kvote 2, hvis karaktererne ikke skulle række. Grundet bekendtgørelsen for EUX-uddannelsen er det ikke muligt at tilbyde alle fag for direkte optagelse på veterinærstudiet, men en mulighed kan være, at læse det sidste fag op under en praktikperiode.