FAQ: Går jeg glip af noget ved at vælge EUX?

FAQ: Går jeg glip af noget ved at vælge EUX?

For at kunne nå to uddannelser på kun 4 år, er man nødt til at skære noget fra. Begge uddannelser giver lidt i den forbindelse. For gymnasiefagenes vedkommende er alle fagene afkortet i forhold til en almen studentereksamen. Du har altså færre timer i hvert fag end hvis du f.eks. valgte at gå på STX.

For erhvervsfagenes vedkommende er der ikke skåret i antallet af timer, men i stedet på mængden af praktik. På EUX har du derfor ikke en ugentlig praktikdag i din skoleperiode på grundforløb 2. Ligeledes er den anden praktikperiode mellem hovedforløb 1 og 2 afkortet fra 1 år til ½ år.