Informationsindsamling

Informationsindsamling

Tal for frafald, elevtilfredshed og virksomhedstilfredshed

Vi arbejder til stadighed med at forbedre vores uddannelse, og til dette bruger vi evalueringer og statistik om frafald, karakterer og tilfredshed.

Formålet med løbende informationsindsamling er at samle data såvel kvantitative som kvalitative, for at gennemføre en systematisk og kritisk opfølgning på evalueringer af uddannelsesforløb, undervisning og skoleforhold.

Procedure: Proceduren skal sikre at skolen kan dokumentere sine resultater og at resultaterne vises på skolens hjemmeside.

Følgende data indgår i skolens selvevaluering:

Kvantitative data:

  • Elevtilfredshedsundersøgelser
  • Tal for frafald
  • Eksamenskarakterer
  • Elevstatistikker
  • Virksomhedstilfredshedsundersøgelser
  • Forløbsevalueringer

Kvalitative data:

  • Udsagn fra elever og undervisere