Uddannelsens opbygning

Uddannelsens opbygning

Produktionslederuddannelsen er opdateret med nyt fagligt indhold og gode business-omgivelser på skolen

Uddannelses begynder d. 28. august 2024.

Produktionslederuddannelsen

På Lundbæk tilbyder vi en samlet lederuddannelse, der består af to forløb: Lundbæk Produktionsleder og Lundbæk Agrarøkonom. Det første skridt er Produktionslederuddannelsen der har 20 ugers varighed. Pensum

Det samlede pensum består af følgende:

Produktionsstyring:
I dette fag arbejder vi mere i dybden med et selvvalgt speciale område hhv. Kvæg, Gris eller Plante. Du bliver klædt på med teori og kompetencer i at analysere og vurdere en produktions. Således du bliver klar til at skabe det nødvendige overblik, som grundlag for at udvælge iværksætte produktionsoptimeringer.

Vi sætter stort fokus på at du bliver klædt på med en lang række værktøjer til at du med afsæt i en konkret produktion bliver i stand til at planlægge forløbet for en produktion, som enten er i udvikling eller skal opretholde et højt resultat niveau.

​En vigtig del af at drive en sund virksomhed er, at der er styr på produktionen og udviklingen af denne. Derfor klæder vi dig grundigt på med teoretiske og praktiske værktøjer til at stå i spidsen / være en central spiller i dette.  ​

​Samlet set bliver du i dette fag klædt på et at kunne udarbejde en komplet produktionsplan, med afsæt i grundig analyse af data, potentiale i den konkrete virksomhed. ​

Personaleledelse:
I dette fag bliver du klædt på til at være teamleder og stå i spidsen for den daglige ledelse af medarbejdere.

​Vi arbejder med værktøjer indenfor motivation, persontyper og kommunikation. Således du får værktøjer til at få det bedste frem i denne medarbejdere, og at alle trives og er motiveret til at hjælpe dig som leder med at opnå det fælles mål.

Eksempelvis arbejder vi med hvordan du som leder kan gøre det nemt at holde overblik på opgaver og vejen til et nyt mål med målstyringstavler, Lean situationsbestemt ledelsen etc..

Samlet set har faget til formål, at klæde dig på til rollen som Team leder!
-faget kan suppleres med en Akademi eksamen i faget ”Ledelse i praksis”

Produktionsøkonomi:
I dette fag bliver du klædt på med værktøjer til at vurdere det økonomiske resultat, både for en ”nuværende” produktion, men også hvad den økonomiske effekt vil være af en ændring i produktionen.

Du bliver klædt på til at kunne læse og forstå et regnskab hhv. en resultatopgørelse, balance og likviditet. Således du kan afkode et økonomisk resultat, herunder eksempelvis en ”fremstillingspris pr. kg”
Her arbejder vi meget med benchmarking, så du med analyse og vurdering kan konkludere hvilket område i hhv. indtægter eller omkostninger det er mest fordelagtigt at optimere.

Samlet set bliver du skarp på at kunne afkode økonomien i en produktion, og bliver klædt på at udvælge økonomiske indsatsområder.
-samt beregner potentialet og resultatet for en investering

Rent praktisk, så ”bruger” vi det at undervise frem imod hver af disse eksamenerne til at sikre et godt fokus på enkelt elementer for det som også indgår i AØ pensum. Men ved at du skal til flere enkelt eksamener på vejen, gør at fokus og dermed læring øget.

AKADEMIUDDANNELSE I LEDELSE OG praksis​ – UCN AALBORG

Udover pensum supplerer vi med akademifaget “Ledelse i praksis”, således at du også får en eksamen for en akademiuddannelse. Løbende i undervisningen bruger vi akademifagene som et værktøj til at stille endnu skarpere på de målepinde, som er en del af Produktionslederuddannelsen.