Studieture

Studieture

Kom med på to studieture undervejs på uddannelsen - både indenrigs og udenrigs.

STUDIETURE

Vi har valgt at lave 2 studieture, som har hvert deres fokus i forhold til pensum. 

Den første tur er med titlen ”New farming” som er fokuserer primært på fagene virksomhedsudvikling og strategiskledelse.. Her taget vi i den første del af turen ud og besøger mindre eller alternative landbrugsvirksomheder. Vi ser på hvordan de tilrettelagt deres virksomhed, men får også inspiration til produktion af hhv. nye eller niche produkter, som eksempelvis små ejendomme med relativt få hektarer og beskedent bygningsanlæg. 

En vital del af at drive en rentabel virksomhed er afsætning, derfor tager vi på anden del af turen til København, hvor vi besøger de steder hvor der sker stor afsætning af netop special produktion, samt hvor der er en stor koncentration af kunder med en villighed til at betale lidt mere for kvalitet og storytelling i produkter. 

Derudover besøger vi Landbrug og Fødevare og folketinget for at høre deres tanker på hvor landbruget og hvordan de ser fremtiden for den samlede landbrugsproduktion, uanset om det er fødevarer, energi, naturpleje etc. 

Den anden studietur er fokus på at arbejde med og få indblik hvordan EU fungerer og arbejder. Dels så besøger vi parlamentet og ser de praktiske rammer. Men derudover så har vi møder med danske politikere, som har deres daglige arbejde i EU. Hvor de fortæller om proces og hvordan de ser udviklingen for ”New farming” bredt i EU. 

Derudover besøger vi også en række NGO / lobbyister, bla. L&F, som også har kontor nær parlamentet. Her får vi intryk og samle og hvordan de ser udvikling, samt får indblik i hvodan de forsøger at præge retningen for den samlede landbrugspolitik i EU. 

Under besøget er der selvfølgelig også tid til at vi tager ud og udforsker det lokale kulter, og dermed får indblik hvilken by og kulter der også er med til at præge EU.