Ledelsespraktik i udlandet

Ledelsespraktik i udlandet

Kom med på 12 dages praktik i udlandet, hvor du sammen med resten af holdet besøger fire værter/virksomheder hen over tre dage.

Ledelsespraktik i udlandet

Denne praktik er et 12 dages praktik hos 4 værter / virksomheder, hvor du sammen med resten af holdet besøger hver vært sammen hen over 3 dage. 

Formålet for turen er, at du som studerende får omdannet specifik teori til kompetencer i et anderledes miljø end det du ellers møder på i det danske. Derudover får du udviklet dine færdigheder indenfor kultur, sprog, sociale forståelse. Derudover bliver du konfronteret med hvordan du vil håndtere forskellige problemstillinger og reflektere det i forhold til hvordan andre gør og hvilke tanker dine medstuderende har på det, hvilket samlet set giver dig en solid personlig udvikling. 

Til hver vært har vi som undervisere defineret en problemstilling og problemformulering, samt udvalgt hvilke teoretiske modeller i skal anvende til besvarelsen. 

Praktisk så besøger vi virksomheden på dag 1, hvor ejer eller direktør præsenterer virksomheden og vi følger vedkommende rundt i løbet af dagen, hvor vi ser og prøver relevante tiltag i forhold til den stillede opgave. 

På anden dagen går i selv rundt i grupper, hvor i skal observere, snakke med medarbejdere, og dermed danne jer et samlet indtryk af hvordan i vil løse opgaven. I løbet af dagen skal hver gruppe udarbejde et dias med 4-5 dias med jeres bud på en løsning af udfordringen. 

Den sidste dag mødes vi med ejer eller direktør og i plenum præsenterer i jeres svar, hvor I får feedback og sparring fra både ejer/direktør og dine medstuderende. ​​

Du vil opleve ejere som er MEGET lyttende for hvad I bringer på banen af betragtninger, analyse, vurderinger og svar.. Det giver en rigtig god sparring for begge parter, hvilket også betyder, at de tager sig rigtig god tid til denne del af praktikken. 

Derudover, så er flere værter meget interesseret i at tiltrække kompetente medarbejdere til at hjælpe med driften, og der er I som LUNDBÆK-Agrarøkonomer i høj kurs! Og de har efterfølgende inviteret flere til jobsamtale.