Fagligt grundlag

Fagligt grundlag

En LUNDBÆK-Agrarøkonom er baseret 5 kernekompetencer, som alle er med til at sikre dig et solidt fundament til at indtage rollen som Strategic Agro-economy Leader og Direktør.

Vores faglige grundlag er beskrevet herunder i en række kerneelementer/fag, som tegner den faglige retning for uddannelsen.

Økonomi og finansiering

I dette fag arbejder vi i dybden med den økonomiske forståelse og opbygning af en virksomhed. Du bliver klædt på med teori og kompetencer i at opstille et regnskab med hhv. resultatopgørelse, likviditet og balance. Vi sætter stort fokus på at via et regnskab og produktionsdata, så bliver du i stand til at kunne danne et overblik, analysere, vurdere status for virksomheden, med også hvilke økonomiske potentialer der er i virksomheden. 

Du får et grundigt indblik og forståelse af hvilke finansielle værktøjer og muligheder der til at lave en komplet finansieringsplan for en landbrugsvirksomhed. Vi arbejder både med de traditionelle metoder med bank og realkredit, men sætter også fokus på hvilke nye og alternative finansieringsløsninger der findes med eksempelvis investorer, sharefarming eller som medejende direktør. 

En vigtig del af at drive en sund virksomhed er, at der er foretaget en reel og retvisende vurdering og værdiansættelse af ejendommen. Derfor klæder vi dig grundigt på med teoretiske og praktiske værktøjer til at værdisætte ud fra forskellige metoder, som til sammen kan danne grundlag for at du vælger den korrekte værdiansættelse. 

Samlet set bliver du i dette fag klædt på et at kunne udarbejde en komplet plan for etablering på en landbrugsejendom. Dette med en komplet analyse og vurdering af ejendom og ressourcerne, samt hvilket potentiale ejendommen har, inkl. en samlet finansierings plan klar til brug eller videre præsentation i banken. 

Virksomhedsudvikling

I dette fag bliver du klædt på med teoretiske værktøjer til at kunne kortlægge hvilke områder en virksomhed har potentiale til at vækste imod. Dette baseret teoretiske modeller til hvordan du, som virksomhedsejer kan strukturere en kvalificeret beskrivelse, analyse, vurdering og konklusion af hhv. virksomhedens interne og eksterne styrker og svagheder. 

Vi sætter stort fokus på at du bliver klædt på til at bruge teori til at strukturere alle de impulser og ændringer der sker omkring en virksomhed. Dette både på det politiske, økonomiske, sociale og tekniske område indenfor udvikling. I undervisningen bruger vi meget tid på at besøge virksomheder som kan give inspiration til hvordan man kan imødegå udviklingen i omverden. 

I det næste skridt arbejder vi med at du skal kunne opstille målsætninger for hvor virksomheden skal udvikle sig hen, samt udarbejde en handlingsplan som indeholder en klar plan med målsætning, KPI’er, milepæle etc.. Således en samlet plan til at sikre at du kan drive en udvikling sikkert i land. 

Strategisk ledelse og personligudvikling

I dette fag bliver du klædt på med værktøjer indenfor at skabe det organisatoriske overblik, således arbejder vi med værktøjer til at analysere og vurdere hvilke hvordan du konkret skal sikre den strategiske retning imod målsætningen for virksomheden. Samtidig med får du værktøjer og kompetencer til at kunne tage de rettidige strategiske tiltag for at din virksomhed indgår i den hhv. lokale, nationale og inter nationale sammenhæng og udvikling. 

Du bliver klædt på til at arbejde strategisk med at sikre at du som leder kan skabe en arbejdsplads som kan tiltrække de rette medarbejder, både i forhold til faglige kompetencer, men også i forhold til personprofiler. Dette ved at vi klæder dig på med værktøjer og kompetencer til at analyse den samlede organisatoriske og arbejdspsykologiske side af virksomheder. 
Vi arbejder med organisationsstruktur, virksomhedsmodeller, virksomhedskultur, og hvordan du som ansvarlig via strukturere værktøjer og projektledelse kan skabe en udvikling i den ønskede retning imod de strategiske målsætninger. 

Akademinuddannelse i Ledelse, organisation og arbejdspsykologi 

Dette supplement til agrarøkonom uddannelsen, således at det samlede akademiske niveau for alle pensum fag bliver hævet til akademi niveau. Dermed er læring og mål beskrevet under det faglige grundlag for Agrarøkonom fagene.

Rent praktisk, så ”bruger” vi det at undervise frem imod hver af disse eksamenerne til at sikre et godt fokus på enkelt elementer for det som også indgår i AØ pensum. Men ved at du skal til flere enkelt eksamener på vejen, gør at fokus og dermed læring øget. 

Hver eksamen består af et mindre skriftligt produkt på 7-10 sider, afgangsprojekt på 20-25 sider, som danner grundlag for at gå til eksamen. Selve eksamen er 30 minutter samtale om det skriftlige produkt, og en overordnet forståelse af fagets pensum. Dog med undtagelse af erhvervsøkonomi, som er en 4 timers skriftlig eksamen, hvor du skal vise forståelse for og kompetence til at bruge de økonomiske værktøjer. 

Faget ledelse i praksis er en del af modulet Produktionsleder, i personaleledelse. 

Enkeltfag i Erhvervsret ved Aalborg universitet.

Dette fag giver dig indblik i aftaleret, købeloven, samt handel imellem virksomheder eller handel fra virksomhed til forbruger ( B2B eller B2C ). 

Udbyttet er at du bliver klædt på til at kunne forstå og gennemskue konsekvensen af de aftale vilkår der står i hhv. købekontrakter, byggeprojekter etc. Dette både som en del af forberedelse inden du indgår aftaler, men også for at du kan gennemskue dine rettigheder som virksomhed; hvis eksempelvis en samarbejdspartner går konkurs imellem indgåelse eller betaling og levering. 

Praktisk så foregår undervisningen som forelæsning på Aalborg Universitet, og eksamen er 4 timers skriftlig prøve.