Få et overblik over, hvordan uddannelsen forløber

Få et overblik over, hvordan uddannelsen forløber

Agrarøkonomuddannelsen er opdelt i forskellige forløb. Uddannelsen består af fire hovedområder: Virksomhedsudvikling, strategisk- og personaleledelse, økonomi & financiering og kommunikation. Områderne er fordelt udover de 40 uger. Derudover er der indlagt teambuilding, skitur, 12 dages kursus og eksamener. Få et overblik over uddannelsens forløb i skemaet herunder: Uddannelsen indeholder 4 overordnet temaer: Virksomhedsudvikling, Strategisk- og personledelse, Økonomi & Finansiering samt Kommunikation. Få et indblik i, hvordan foråret 2021 er planlagt:

Hent kalenderen for Lundbæk Agrarøkonomuddannelsen

Tryk her