SU og elevløn

SU og elevløn

Løn eller SU? Vigtige spørgsmål for dig, der starter på, eller er midt i landmandsuddannelsen

Løn under skoleforløb og praktik

Når du har indgået en uddannelsesaftale med dit praktiksted har du ret til løn under såvel skoleophold som praktik i den periode, som aftalen dækker.

Lønnens størrelse er ligesom bestemmelser om arbejdstid, arbejdsforhold mm. fastsat i overenskomsten mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere og Fagligt Fælles Forbund (3F). Find den gældende overenskomst her.

Du kan læse mere om din løn under praktik og skoleperioder her.

SU under uddannelse:

Du har mulighed for at få SU på grundforløbet, hvis du er over 18 år og ikke har en uddannelsesaftale, samt på lederuddannelserne; Produktionsleder og Agrarøkonom. SU på Nordjyllands Landbrugsskole er omfattet af reglerne for SU på en Ungdomsuddannelse. Du kan tidligst søge SU en måned før skolestart, og vi skal have dig registreret som indmeldt for at du kan søge.

Bliver du 18 i løbet af dit skoleophold kan du tidligst søge om SU kvartalet efter du er fyldt 18

Dit ansvar

Du skal selv søge SU i minSU på su.dk. Dette foregår via MitID og du har således ansvar for, at de oplysninger, du giver videre til SU – men også til vores SU medarbejder på skolen – er korrekte.

Husk, at alle meddelelser fra SU kommer til din Eboks.

HUSK DU SKAL SELV SØGE SU!

Find information om det her

læs mere her