Specialpædagogisk støtte (SPS)

Specialpædagogisk støtte (SPS)

SPS skal sikre, at du kan uddanne dig på lige fod med andre, selv om du har en funktionsnedsættelse.

Har du en funktionsnedsættelse eller tilsvarende svære vanskeligheder, kan du hos os få rådgivning og vejledning om, hvilke former for specialpædagogisk støtte (SPS), der kan afhjælpe dine behov. Støtten får du på baggrund af en faglig vurdering af dit behov Du kan søge SPS til bl.a.

  • Ordblindhed
  • Psykiske vanskeligheder
  • Døvhed eller hørehæmmelse
  • Blindhed eller svagtseende
  • Bevægelseshæmmelse

På  Lundbæk har skolen mulighed for at søge om specialpædagogisk støtte (SPS) i form af studiestøttetimer, hjælpeprogrammer til læsning og stavning og evt. en pc. Ligeledes har vi mulighed for at søge støttepersontimer til elever i praktik. For at kunne søge SPS til en elev, kræver det, at der foreligger dokumentation for elevens funktionsnedsættelse, f.eks. en ordblindetest, journal fra lægen eller psykologen, en PPR osv.

Det er ligeledes muligt at søge om specialpædagogisk støtte til elever på vores lederuddannelser.

Har du spørgsmål til SPS, så kontakt vores ElevCoach

Birgit Lauridsen
ElevCoach
20515749/96716273
bil@njylls.dk