Redegørelse for Grønt særtilskud

Redegørelse for Grønt særtilskud

Redegørelse for Grønt særtilskud

Redegørelse for Grønt Særtilskud Nordjyllands Landbrugsskole

Nordjyllands Landbrugsskole modtog i 2021 i lighed med andre erhvervsskoler et tilskud til understøttelse af stærke grønne erhvervs-, efteruddannelses- og opkvalificeringstilbud til både ledige og beskæftigede. Af den politiske aftale fremgår det, at midlerne kan anvendes til:

– Kompetenceudvikling af undervisere

– Samarbejde med virksomheder og andre aktører, som har en stærk profil inden for grøn omstilling

– Udarbejdelse af undervisningsmaterialer om grøn omstilling til brug i uddannelser/kurser på egen institution.

– Indkøb af udstyr, som sikrer mindre CO2-udledning eller på anden vis understøtter bæredygtighed til brug i undervisningen

Tilskudsmidlerne skal anvendes i perioden 2021 til 2024 og anvendelsen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside

I 2023 har vi brugt af tilskudsmidlerne som følgende:

Efteruddannelse af lærer vedr. pyrolyseanlæg i forbindelse med biogas: kr. 2596,-

Indkøb af 2 energianlæg til undervisning på bæredygtighed 1. Fra vind til brint: kr. 5000,-

I 2024 har vi brugt af tilskudsmidlerne som følgende:

Indkøb af eldrevet minibus til fragt af elever til/fra stald- og markpraktik. Bussen erstatter en tilsvarende diesel-drevet minibus: Kr. 229.250