Bedømmelsesplan

Bedømmelsesplan

Hvordan håndterer vi de forskellige afsluttende bedømmelser, og hvilke forventninger har vi til dig?

På hvert forløb afslutter eleverne med en eller flere eksamener, baggrunden for bedømmelsen, samles i det vi kalder en bedømmelsesplan. I den fremgår hvordan bedømmelsen praktisk vil foregå, og hvilke forventninger vi har til eleven. Ligeledes fremgår hvilke muligheder eleven har for at klage over afgørelsen.

Download bedømmelsesplaner

Biologi Natur Dansk