Udbudspolitik

Udbudspolitik

INFO TIL KUNDER, SAMARBEJDSPARTNERE OG UNDERVISNINGSMINISTERIET OM GRUNDLAGET FOR VORES UDBUD

AMU UDBUD

Formålet med udbudspolitikken er, at informere kunder, samarbejdspartnere og Undervisningsministeriet om grundlaget for vores udbud af kurser indenfor landbrugsområdet.
Vi vil sætte fokus på behovet og efterspørgslen af arbejdsmarkedsuddannelser indenfor primær landbruget og i samarbejde med andre aktører sætte fokus på efterspørgslen på arbejdsmarkedsuddannelser i hele landbrugssektoren, herunder forsynings-, forædlings- og serviceområderne.

SKOLERNES SAMARBEJDE:

Nordjyllands Landbrugsskole er en landbrugsskole i traditionel betydning, dvs. en skole med rødder i højskolebevægelsen. Nordjyllands Landbrugsskole udbyder grunduddannelsen Landmand, tillige overbygningsuddannelserne, Produktionsleder og Agrarøkonom. Skolen har gennem mange år udbudt efteruddannelseskurser især for selvstændige landmænd. Gennem de seneste år har vi udbudt kurser i AMU-regi.

Vores samarbejdspartnere er:

  • Nordjysk Netværk.
  • Nordjysk Netværk er sammenslutningen af 10 institutioner fra erhvervsrettet uddannelse i Nordjyllands Amt: EUC Nord, Frederikshavn Handelsskole, Aalborg Handelsskole, Tech College Aalborg, AMU Nordjylland, SOSU Nord, samt Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser (HEG).
  • Dalum Landbrugsskole.
  • Dansk Landbrugsrådgivning, Udvikling og Centerservice, Afdeling for efteruddannelse.
  • Lokale rådgivningscentre i den nordlige del af Jylland.
  • Danske Maskinstationer

GODKENDELSER:

Husdyr: Nordjyllands Landbrugsskole
Planter: Nordjyllands Landbrugsskole
Teknik: Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser (HEG)

GENNEMFØRELSE AF KURSER OG UDLICITERINGSPOLITIK:

Fleksibiliteten skal være stor, dog skal vi stadig overholde gældende regler indenfor AMU-lovgivningen.
Fysisk kan kurserne være placeret hvor som helst. Skolerne har valgt at være markedsorienteret og vil derfor gennem samarbejde med lokale landbocentre og brancheorganisationer afdække kursuskrav såvel kvantitativt som kvalitativt indenfor de grænser, der ligger for de enkelte kompetencebeskrivelser.
Udlicitering vil kunne komme på tale indenfor områder, hvor skolerne ikke bestrider spidskompetencer.
Underleverandører vil kunne inddrages under hensyntagen til, at kvaliteten i undervisningen opretholdes på mindst samme forventede kvalitetsniveau, som skolerne normalt tilbyder.

Nordjyllands Landbrugsskole udliciterer de fleste af kurserne, dog er det ikke muligt at udlicitere Virksomhedsforlagte kurser, hvilket betyder at et kursus ikke kan afholdes hos en landmand, hvis det er landboforeningen der er kursusansvarlig.