Udbudsgodkendelser for Nordjyllands Landbrugsskole

Udbudsgodkendelser for Nordjyllands Landbrugsskole

Se den aktuelle udbudsgodkendelse her

FKB GODKENDELSER:

2283 Landbrugsproduktion
2769 Individuel kompetencevurdering i AMU

ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSE / ENKELTFAG:

40062 Afhjælpning af akutte klovproblemer
40080 Individuel kompetencevurdering i AMU
40081 Individuel kompetencevurdering i AMU – F/I
40131 Vurdering af basale færdigheder
40137 Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
40392 Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job
40533 Introduktion til et brancheområde (F/I)
40534 Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I)
40645 Klovpleje og klovbeskæring
42312 Vedligeholdelse af landbrugsmaskiner
42314 Landbrugsmaskiner, Hydraulik
42322 Anvendelse og vedligeh. af storballepressere
42343 Betjening af ammoniakanlæg i landbruget
42345 Just. af styrefkt. på traktorer og motorredskaber
42348 Betjening af styreenheder til jordbrugsredskaber
42371 Økologisk landbrugsproduktion
42390 Plantebeskyttelse i landbrug, sprøjtecertifikat
43343 Praktik for F/I
44337 Oprettelse af database til jobbrug
44364 Anvendelse af motorsav 1
44491 Betjening af rendegravere
44530 Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk
44601 Behandling mod kælvningsfeber og børbetændelse
44978 Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd
44979 Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd
44980 Produktionsstrategier i landbruget
45103 Dyrkning og konservering af grovfoder
45215 Grundlæggende faglig regning
45301 Svineproduktion, fodring
45302 Svineproduktion, ajourføring
45303 Kvægproduktion, ajourføring
45304 Drøvtyggers fysiologi, optimal fodring
45307 Planteproduktion i landbruget, ajourføring
45347 Grundlæggende faglig matematik
45361 IT og produktionsstyring for medarbejdere
45363 Kunde/leverandørforhold for operatører
45370 Kvalitetsbevidsthed ved industriel produktion
45511 Faglig læsning
45536 Faglig skrivning
45545 Dansk som andetsprog for F/I, basis
45563 Håndtering af data i virksomhedens it-systemer
45565 Brug af pc på arbejdspladsen
45567 Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
45569 Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
45571 Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
45572 Dansk som andetsprog for F/I, basis
45573 Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
45574 Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
45589 Sortering af skind
45590 Sortering og vurdering af skind
45591 Kvalitets-, type- og renhedsgradssort. af skind
45650 Betjening af høstmaskiner
45883 Pasning og hold af husdyr
45927 Vedligeholdelse og betjening af maskinkomponenter
46489 Informationssøgning på internettet til jobbrug
46491 Anvend informationer fra internettet til jobbrug
46686 Håndtering af data vedr. nærings- og hjælpestoffer
47054 Anvendelse og betjening af forsuringsanlæg
47167 Innovationsprocesser i jordbrugsvirksomheder
47632 Den personlige uddannelses- og jobplan
47668 Grundlæggende faglig regning
47669 Grundlæggende faglig matematik
47670 Faglig læsning
47671 Faglig skrivning
47913 Sikkerhedseftersyn af maskiner i jordbruget
47938 Pasning og fodring af husdyr 1
47939 Pasning og fodring af husdyr 2
47962 Akutte Klovproblemer
47963 Økologisk Landbrugsproduktion, ajourføring
47964 Reproduktion i dyrehold, ajourføring
47986 Forsuringsanlæg, ajourføring
47999 Udbringning af næringsstoffer i jordbruget
48000 Håndtering af næringsstoffer
48049 Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job
48050 Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job
48170 Hånd- og rygsprøjtecertifikat
48175 Opfølgningskursus, sprøjtecertifikat landbrug
48406 Hydrauliske forbindelser til off road materiel
48426 Kørsel og manøvrering med landbrugsmaskiner
48569 Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I)
48596 Ergonomi inden for ufaglærte og faglærte job (F/I)
48615 Plantebeskyttelse i jordbruget, ajourføring
48685 Fritrækning af fastkørte maskiner i landbruget
49234 EUD-Praktikvejledning – for den daglige oplærer
49491 Opfølgningskursus, hånd- og rygsprøjtecertifikat
49533 Klovpleje og klovbeskæring, ajourføring
49558 Kvalitetssikring af elevers praktik i landbruget
49580 EUD-Praktikvejledning for den uddannelsesansvarl
49587 Planlægning af elevers praktikuddannelse på maskin
49622 Ergonomi i landbruget
49758 Naturpleje med græssende dyr
49763 Naturforvaltning 1, biodiversitet
49764 Naturforvaltning 2, organisering og management
49765 Naturforvaltning 3, strategi
49779 Innovationsprocesser i jordbrugsvirksomheder

49936 Naturforvaltning, ajourføring