Sprøjtekurser

Sprøjtekurser

AMU-mål: 42390 - Sprøjtecertifikat
AMU-mål: 48175 - Sprøjteopfølgningskursus

Mål ved Certifikatkurset:

Deltageren kan planlægge og udføre hensigtsmæssig plantebeskyttelse i jordbruget, under hensyntagen til miljø og sikkerhed samt gældende love og bestemmelser, herunder vælge og anvende personlige værnemidler og sprøjtetyper til givne sprøjteopgaver.Deltageren kan identificere vigtige kulturplanter og forskellige skadevoldere og her ud fra vælge egnede bekæmpelsesmidler og hensigtsmæssige bekæmpelsesmetoder i nærmere givne situationer, herunder vælge optimale sprøjtetidspunkter ud fra udviklingstrin, klimafaktorer og eventuelle skadetærskler.Deltageren kan ud fra en nærmere given sprøjteopgave vælge dysetype, dysetryk, fremføringshastighed, beregne væskemængde og dosering samt udføre kalibrering af sprøjtenDeltageren kan redegøre for bekæmpelsesmidlers påvirkning af miljøet, og kan løse forskellige nærmere givne sprøjteopgaver inden for nærmere angivne tidsfrister.

Målgruppe:

Uddannelsen henvender sig til personer inden for landbrugs- og maskinstationsområdet, samt personer i virksomheder med tilknytning til disse områder.

Prøve:

Kurset afsluttes med en skriftlig prøve.

Prisen for 10-dags Sprøjtecertifikatskursus er kr. 2.080,-

Personer med en videregående uddannelse, skal som udgangspunkt betale fuld deltagerbetaling (kr. 7.793,00) på AMU-kurser. Der kan ikke søges VEU- godtgørelse. Dog kan personer med en videregående uddannelse, som er mere end 5 år gammel, og ikke har været anvendt de seneste 5 år, deltage på almindelige vilkår og pris (kr. 134,- pr. dag) og dermed søge VEU-godtgørelsen. Du kan læse nærmere om reglerne HER.

KOST OG LOGI FOR KURSISTER

OBS: Vi er desværre i den situation, at vi ikke har ledige værelser i foråret 2024, hvorfor vi ikke kan tilbyde overnatning. Skulle der være enkelte værelser ledige, så vil det selvfølgelig være muligt at booke disse.

Hvis du har mere end 120 km i samlet transport tur/retur til Lundbæk, er du berettet til at bo på skolen og få kost og logi gratis, hvis vi har flere værelser ledige. Som udgangspunkt vil det være enkeltværelser man indkvarteres på, men til tider er der fuldt hus, hvorfor indkvarteringen kan foregå på et delt dobbeltværelse. Sengelinned, håndklæder og rengøring er inkluderet.

På skolen findes flere fællesrum med mulighed for at se TV og spille billard. Endvidere har vi en sportshal, hvor der er mulighed for at dyste i eksempelvis fodbold og badminton. Vi har også et helt nyt motionsrum, hvor du både kan spinne, løbe og løfte vægte. På skolen er der adgang til trådløst internet.

Mål ved Opfølgningskurset:

Deltagerne kan planlægge og udføre plantebeskyttelse i landbruget under hensyn til principperne for integreret plantebeskyttelse (IPM), vurdering af bekæmpelsesbehov og udnyttelse af seneste forsknings- og forsøgsresultater. Deltageren har kendskab til nye plantebeskyttelsesmidler, ny lovgivning vedrørende plantebeskyttelsesmidler og regulering af påvirkninger på omgivende miljø og arbejdsmiljøet. Deltageren har ajourført viden om behandlingsstrategier for plantebeskyttelse i landbruget, IPM, ny teknologi til udbringning af plantebeskyttelsesmidler, dysevalg og sprøjteteknik. Uddannelsen opfylder kravet om opfølgningskursus for sprøjtecertifikat i henhold til bekendtgørelse nr. 969 af 28. juni 2016 om autorisation og uddannelse af professionelle brugere af bekæmpelsesmidler og af ansatte hos forhandlere af bekæmpelsesmidler.

Målgruppe:

Uddannelsen henvender sig til personer med sprøjtecertifikat, sprøjtebevis m.fl. der skal gennemføre et opfølgningskursus for at opretholde gyldigheden af sprøjtecertifikat eller sprøjtebevis i henhold til bekendtgørelse nr. 969 af 28. juni 2016 om autorisation og uddannelse af professionelle brugere af bekæmpelsesmidler og af ansatte hos forhandlere af bekæmpelsesmidler og som ønsker at opnå en S1 autorisation til køb og anvendelse af professionelle plantebeskyttelsesmidler i landbrugserhvervet. Uddannelsen henvender sig som udgangspunkt ikke til personer der ønsker at udbringe professionelle plantebeskyttelsesmidler indenfor andre erhverv så som gartneri, skovbrug, anlægsgartneri eller greenkeeping, idet der udbydes særlige uddannelser rettet mod personer indenfor disse erhvervsgrene.

Prisen for 1-dags Sprøjteopfølgningskursus er kr. 208,-. Der kan udover deltagergebyret også blive faktureret for materialer og forplejning. Det hele vil komme på en samlet fakturaer.

Personer med en videregående uddannelse, skal som udgangspunkt betale fuld deltagerbetaling (kr. 1.130,88) på AMU-kurser. Der kan ikke søges VEU- godtgørelse. Dog kan personer med en videregående uddannelse, som er mere end 5 år gammel, og ikke har været anvendt de seneste 5 år, deltage på almindelige vilkår og pris og dermed søge VEU-godtgørelsen. Du kan læse nærmere om reglerne HER.

Tilmelding til Sprøjtecertifikat ved Nordjyllands Landbrugsskole

Kurserne afvikles på Nordjyllands Landbrugsskole.

- Der afholdes kursus i perioden 6/1 - 17/1 - 2025. Kviknr. til kurset er: 83140125m1n1 - direkte link findes længere nede.

Find andre Sprøjtecertifikatkurser via Voksenuddannelse.dk - link direkte til Voksenuddannelse.dk findes længere nede.

Sprøjtecertifikat Voksenuddannelse.dk

Tilmelding til kurser ved LandboNord

Tilmelding til sprøjteopfølgningskurser ved LandboNord:

Kurser i Brønderslev:

Der er planlagt kursus den 16. maj 2024 - Kviknr. 83140124m4n6 - direkte link findes længere nede.


Kursus i Fjerritslev:

Der er pt. ikke planlagt nye kurser.

Kurser i Randers:

Der er pt. ikke planlagt nyt kursus.

Find andre Sprøjteopfølgningskurser via Voksenuddannelse.dk - link direkte til Voksenuddannelse.dk findes nedenfor.


83140124m4n6

Tilmelding til sprøjteopfølgningskurser ved Agri Nord

Kurser i Aalborg:

Der er pt. ikke planlagt nye kurser i Hobro.

Kurser i Hobro:

Der er pt. ikke planlagt nye kurser i Hobro.

Kurser i Aars:

Der er pt. ikke planlagt nye kurser i Aars.


Find andre Sprøjteopfølgningskurser via Voksenuddannelse.dk - link direkte til Voksenuddannelse.dk findes nedenfor.

Voksenuddannelse.dk

Tilmelding til sprøjteopfølgningskurser ved NF-Plus

Kurser i Støvring:

Find andre kurser via Voksenuddannelse.dk - direkte link findes længere nede.

Voksenuddannelse.dk