Kvalitetssikring af elevers praktik i landbruget

Kvalitetssikring af elevers praktik i landbruget

AMU-mål: 49558 - Kvalitetssikring af elevers praktik i landbruget.

Målet på kurset er nået, når kursisten har kendskab til overordnet formål med landbrugsuddannelsen, mål for praktikuddannelsen, arbejdsmiljøforhold på landbrugsbedrifter samt forudsætninger, som sikrer elever god trivsel og progressiv læring i praktikuddannelsen. Deltagerne kan, som oplæringsansvarlig for elever på en landbrugsbedrift: – Tilrettelægge og medvirke til at kvalitetssikre elevers praktikuddannelse – Medvirke til at sikre god elevtrivsel og kommunikation med praktikelever – Instruere praktikelever i nødvendigheden og forståelsen af personlig sikkerhed og sikkerhed i forhold til maskiner, tekniske installationer mv.

Målgruppe: Kurset retter sig mod oplæringsansvarlige beskæftiget på landbrugsbedrifter, som har ansvar for elever/praktikanter.

Kurset afsluttes med en mundtlig prøve, hvorefter der laves et uddannelsesbevis.

Kurset har en varighed på to dage og et kursus af denne type koster kr. 256,- (2022 prisniveau), for ufaglærte og faglærte.
Har du en videregående uddannelse vil kurset koste kr. 1.805,- (2022 prisniveau).

Kurser ved Nordjyllands Landbrugsskole

Nedenstående kurser er åben for tilmelding:

Kvalitetssikring af elevers praktik i landbruget - afvikles i perioden 31. oktober - 1. november 2023. Kviknr. 83140123m1n2 - direkte link findes længere nede.

83140123m1n2