Evaluering

Evaluering

Kvalitetspraksis, som er udmeldt fra arbejdsmarkedsstyrelsen

På AMU-området følger Nordjyllands Landbrugsskole den kvalitetspraksis, som er udmeldt fra Arbejdsmarkedsstyrelsen, herunder også anvendelsen af de fælles redskaber til evaluering af skolens AMU-aktiviteter.

Kvalitetssystemet omfatter redskaber til:

  • Deltagernes evaluering af AMU
  • Virksomhedernes evaluering af AMU – Der eksisterer ikke virksomhedsevaluering pga. for få besvarelser
  • Effektmåling af AMU

Formålet med det fælles kvalitetssystem for arbejdsmarkedsuddannelserne er:

  • at forbedre skolernes grundlag for en løbende kvalitetsudvikling
  • at sikre efteruddannelsesudvalgene et systematisk grundlag for udvikling og revision af uddannelsesplaner m.v.
  • at tilvejebringe dokumentation for kvaliteten af den samlede uddannelsesindsats i AMU.
  • at give fremtidige kursister et veldokumenteret redskab til valg af kurser og kursussted.

Link til evaluering for 2022

Kursustilfredshed

1. kvartal

Link til evaluering for 2021

Kursustilfredshed

1. kvartal 2. Kvartal 3. Kvartal 4. kvartal Hele 2021

Link til evaluering for 2020

Kursustilfredshed

1 Kvartal 2. Kvartal 3. Kvartal 4. Kvartal Hele 2020

Link til evaluering for 2019

Kursustilfredshed

2019