Ordensregler på skolen

Ordensregler på skolen

I dette skriv orienterer vi elever og forældre om de regler/retningslinjer vi har på Lundbæk. Det er regler som skal sikre at alle elever får en tryg og god skoleperiode.

Retningslinjer på Lundbæk

Grundforløb 2