Oplæringserklæring

Oplæringserklæring

Et fælles ansvar for at nå det fastsatte mål for uddannelsen

Som lærested har du sammen med os ansvaret for at oplæringen sammen med skoleundervisningen fører til, at eleven kan nå de fastsatte mål for uddannelsen.

Dette samspil mellem skole og lærested udmønter sig bl.a. i krav om udfyldelse af oplæringserklæring forud for en skoleperiode.

Læresteder skal udfylde en oplæringserklæring hver gang en elev har gennemført en praktikperiode. Lærestedet skal gennemføre oplæringen så det sammen med skoleundervisningen fører til, at eleven kan nå uddannelsens mål. Virksomheden skal gennemføre oplæringen i et aktivt samspil med skolen.

Inden eleven begynder på en ny skoleperiode efter at have afsluttet en praktik, skal lærestedet udstede en oplæringserklæring til eleven og skolen. Oplæringserklæringen skal udfyldes i samarbejde med eleven og skal indeholde oplysninger om, hvilke arbejdsområder og funktioner eleven har været beskæftiget med i virksomheden. Den skal også indeholde virksomhedens vurdering af eventuelle særlige behov, som eleven måtte have i forhold til fremtidig skoleundervisning og praktisk træning.

AFSLUTTENDE oplæringsERKLÆRING

Når en elev afslutter sin uddannelse med en praktikperiode skal praktikvirksomheden udstede en afsluttende oplæringserklæring.

Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug kan først udstede uddannelsesbevis, når skolebevis og afsluttende praktikerklæring er udstedt og fremsendt til sekretariatet for Jordbrugets Uddannelser.

Find oplæringserklæringer herunder:

Download

Find din oplæringserklæring her

Oplæringserklæringer