Uddannelsesaftale

Uddannelsesaftale

EN AFTALE OM LØN OG ARBEJDSFORHOLD, MELLEM DIG OG DIN ELEV

Når du ansætter en elev, skal der udfærdiges en uddannelsesaftale, som beskriver uddannelse og speciale, samt angivelse af aftaleperiodens start- og slutdato

Vore vejledere er klar til at hjælpe med papirarbejdet, ligesom de kan vejlede omkring de forskellige aftaleformer

Du finder de tre nedenstående blanketter samt vejledning til  uddannelsesaftale på Undervisningsministeriets hjemmeside.

 1. Uddannelsesaftale
 2. Tillæg til uddannelsesaftale
 3. Ophævelse af uddannelsesaftale

Der er forskellige muligheder for at indgå en uddannelsesaftale:

Den almindelige aftale

 • Aftalen omfatter alle praktik- og skoleophold, eventuelt bortset fra grundforløbet.
 • Virksomheden har det juridiske, økonomiske og uddannelsesmæssige ansvar for eleven i hele aftaleperioden.
 • Eleven ansættes i virksomheden som lønmodtager med elevløn.
 • Aflønningen sker efter branchens gældende overenskomst for elever.
 • Der er en gensidig prøvetid på 3 måneder. Opsigelse af kontrakten i prøvetiden kan ske uden begrundelse. Opsigelse efter prøveperiode kan kun ske ved gensidig aftale, eller ved væsentlig misligholdelse af aftalen.

Ny mesterlære

 • Aftalen omfatter hele praktik- og skoleforløbet
 • Virksomheden har det juridiske, økonomiske og uddannelsesmæssige ansvar for eleven i hele aftaleperioden.
 • Eleven ansættes i virksomheden som lønmodtager med elevløn.
 • Aflønningen sker efter branchens gældende overenskomst for elever.
 • Der er en gensidig prøvetid på 3 måneder. Opsigelse af kontrakten i prøvetiden kan ske uden begrundelse. Opsigelse efter prøveperiode kan kun ske ved gensidig aftale, eller ved væsentlig misligholdelse af aftalen.

Kombinationsaftalen

 •  I en kombinationsaftale indgår eleven aftaler med to eller flere virksomheder, så delaftalerne tilsammen omfatter hele uddannelsen og de dertil hørende skoleophold.

Læs om hvordan du bliver godkendt som lærested her