Tobaksfri ungdomsuddannelse

Efter sommerferien 2021 trådte nye nationale regler i kraft om tobaksfri skoletid på landets ungdomsuddannelser. I Aalborg Kommune er alle ungdomsuddannelserne gået sammen om at lave en fælles politik for tobaksfrie ungdomsuddannelser, disse gør sig naturligvis også gældende for Lundbæk ? Ændringerne betyder at alle elever, ansatte og gæster – ja alle der færdes på vores matrikel – ikke må indtage rygning, snus, e-cigaretter osv. Og det er ikke kun i skoletiden det gælder, det er alle døgnets 24 timer. 
Det kræver tilvænning for nogen, men sådanne ændringer men alt i alt er de første 5 måneder med de nye ændringer forløbet godt. Vi har fået produceret en del materiale omkring emnet, der hænger rundt omkring på skolen, for at minde elever og ansatte om den nye hverdag som tobaksfri ungdomsuddannelse.

Du kan læse mere om de nye regler lige her: https://www.aalborg.dk/sundhed-og-sygdom/sundhedstilbud-boern-og-unge/tobaksfrie-ungdomsuddannelser