Idrætsdag efterår 2021

Vores fantastiske Produktionsledere havde virkelig lagt sig i selen og planlagt en rigtig sjov idrætsdag for alle skolen elever ??
Idrætsdagen startede med fælles “Ah, Boogie, Boogie, Boogie” på plænen foran skolen. Herefter blev alle eleverne mikset på kryds og tværs af klasser og forløb. Produktionslederne havde planlagt et spændende program med alt fra traktortræk og stafet til tovtrækning over “pool”. Og apropos tovtrækning, så er holdet med ansatte uden tvivl skolens stærkeste ?