Faglig Fredag

Faglig Fredag

Få et overblik over Faglig Fredag

1. Skovbrug (Skovskolen)

2. Gartner (JU/Beder)

3. Anlægsgartner/Greenkeeper (Roskilde)

4. Dyrepasser (Hansenberg og Roskilde)

5. Uddannelsesvejledere

Ved Anne Delfs Johansen og Eigil Poulsen

Den personlige uddannelsesplan i praksis. Hvad skal planen indeholde, hvordan gør andre skoler i praksis. Hvordan sikres det at vi lever op til bekendtgørelsens krav til den personlige uddannelsesplan? 

6. Ledermøde

Ved Charlotte Haahr og Jakob Autzen

Vi tager en fælles drøftelse af emner som har betydning for både forstandere og Uddannelses ledere. Ministeriet vil normalt være repræsenteret denne formiddag, og sammen får vi drøftet aktuelle problemstillinger. 

7. Kvæg

Ved Natasja Rosendahl

“Undervisningslokalet ud i stalden”  ved Gårdejer Poul Henningsen 

Hvordan får vi det største udbytte af informationer fra Robotter
Afgang i bus
Kl. 9.30     Besøg hos Poul Henningsen Nibe. Her skal vi se og høre lidt omkring hvordan de tilgængelige data fra robotterne fortolkes, og hvordan man høster potentialet i disse data. 
Kl. 10.30  Afgang mod Lundbæk 
Kl. 11.00  Ankomst til Lundbæk igen.  

Husk tøj til staldbesøg 

8. Svin

Ved Pia Schmidt Knudsen

Vi vil se nærmere på rekruttering og fastholdelse af elever 

 • SEGES analyse om til og fravalg af svinelinjen 
 • Hvordan gør vi det attraktivt og vælge svin til 
 • Hvad gør de forskellige skoler 

9. Planter

Ved Søren Ejnar Madsen

“Undervisningslokalet ud i marken”
Hvordan får vi det største udbytte af undervisningsforløb ude i marken?
Der udveksles erfaringer med hensyn til ture i mark, skov og andet grønt for elever på grundforløb til elever på produktionsleder.   
Plantelærerne på Lundbæk sørger for oplæg, men tænk gerne i forvejen på Jeres egne gode undervisningsforløb, og eventuelle udfordringer som I er stødt på. 

Og jo ….. selvfølgelig gør vi det udendørs, så husk tøj til det omskiftelige august-vejr. 

10. TEknik

Ved Mogens Thoft

Kl. 9.00Afgang i bud mod Aars
Kl. 9.30Besøg på Erhvervsskolen i Aars. Her skal vi se og høre lidt omkring hvordan landbrugsmaskinmekaniker uddannelsen, samt efteruddannelseskurser vedr. landbrugsmaskiner håndteres.  Derudover forventes det også at vi kan få inspiration til egne tekniktimer og bedre kendskab til hvor grænsefladen mellem de forskellige uddannelser er. 
Kl. 10.30Afgang mod Lundbæk
Kl. 11.00Ankomst til Lundbæk igen. 

Tiden i bussen bruges til erfaringsudveksling og alm ”teknik-hygge-snak”

11. Økonomi

Ved Finn Vium Larsen

”Bæredygtig økonomi i Fremtidens landbrug.” Vi ser eksempler på, hvordan nogle unge landmænd i Nordjylland er startet op med alternative ejerformer for at få en mere bæredygtig økonomi.

Vi drøfter, hvordan vi gennem vores økonomiundervisning sikre et økonomisk bæredygtigt fundament for fremtidens landmænd.

Vi finder i fællesskab inspiration til undervisning, der giver bæredygtig økonomi i landbruget. Tag gerne nogle eksempler med, som viser at økonomi undervisningen er i udvikling med større økonomisk bæredygtighed ude i landbruget.

12. Ledelse og strategi

Ved Asger Jespersen

13. Internationalt arbejde

Ved Anders Højlund (formand for Europea Danmark) og David Jensen, International koordinator på Nordjyllands Landbrugsskole.

 • Rundt om bordet, hvem er vi og hvad har vi gang i
 • Status på ERASMUS-projekt EUKID (bl.a. JORU 3.0 + støtte til elevers praktik)
  – Kort Q&A
 • Status på ny ERASMUS mobilitet-pulje ansøgt maj 2021, bl.a. ramme og muligheder
  – kort Q&A.
  – Invitation til kick-off møde for konsortiet
 • EUROPEA i fht. skolernes arbejde med internationalisering
  – Kort introduktion til EUROPEA International
  – Drøfte skolernes/kontaktpersonernes behov i fht. netværk vdr. internationalisering
 • Hvad gør vi på skolerne for at opsøge nye samarbejdspartnere/projekter. Hvilke muligheder findes?
 • Kan vi lave flere projekter på tværs af skolerne.
 • Opsamling i fht. EUROPEA DK’s ønske om at skabe værdi for medlemmerne

14. Dansk

Ved Winnie Staun

Danskfaget i landbrugsskolen. Præsentation af tekster og opgaver i relation til faglig læsning. Vi vil diskutere og udveksle ideer til fagligheden med udgangspunkt i spørgsmålene: Hvordan arbejder du med faget i relation til erhvervet? Hvordan bruger du faget til at forberede og understøtte eleverne i deres uddannelse? Hvordan arbejder du med faglig læsning og skrivning med hensyn til fagets bekendtgørelse? Hvad lægger du vægt på i din undervisning?

15. Samfundsfag

Ved Lars Thrane

Intro 10 – 15 min: ”Hvorfor er samfundsfaget relevant – hvordan gør man det relevant – hvad betyder det for eleverne”. Præsentation af workshop – udveksling af erfaringer i grupper (4-5 pr. gruppe)

Spørgsmål:     

 • ”Hvordan vækker man elevernes interesse afhængig af niveau” 
 • ”Hvordan differentierer man undervisningen i faget ?”
 • ”Hvilke emner og opgaver har været interessante” 

Opsamling i plenum ca. 30 min.  

16. Biologi/naturfag

Ved Grethe Venås Jakobsen

Diskussion af dokumentationsopgaver i biologi på grundforløb og hovedforløb samt naturfag på grundforløb. Vi diskuterer følgende: 

 • Hvad er kravene i bekendtgørelserne? 
 • Hvordan udformer vi dokumentationsopgaverne bedst?
 • Skal opgaverne være skriftlige, eller er der andre gode løsninger?
 • Hvordan undgår vi plagiat?
 • Elevernes motivation og punktlighed i forhold til afleveringsfrister.
 • Eksempler på elevbesvarelser og diskussion af vurdering af opgaverne. 

 Lene Overgaard Brun fra SEGES forlag deltager i workshoppen, hvor der også skal diskuteres hvad en eventuel “Naturfagsbog” skal indeholde 

 Alle deltagere i denne faglige fredag bedes medbringe eksempler på dokumentationsopgaver.

17. SPS

Ved Birgit Lauridsen

Hvad har den ordblindeelev med i rygsækken, ved starten på en ungdomsuddannelse. Erfaringsudveksling. 

18. Engelsk

Ved Trine Uldahl Nielsen

Intro 10 – 15 min: ”Undervisningsdifferentiering i engelsk”. Præsentation af workshop – udveksling af erfaringer i grupper (4-5 pr. gruppe) 

Spørgsmål:     

Dansk landbrug er et internationalt erhverv, det har aldrig været mere relevant at kunne begå sig på engelsk. På trods af det kan det være svært at motiverer eleverne i faget engelsk. 

 • Vi har i en typisk 2. HF-klasse en gruppe af elever der er rigtig dygtige, de har måske spillet Farming Simulator og kender alle landbrugsfaglige udtryk, vi har en gruppe der er blevet fritaget fra engelsk i folkeskolen, fordi de har haft vanskeligheder i andre fag. Vi har en gruppe af elever der taler engelsk med stort mod, og det fungerer rigtig godt sammen med deres udenlandske kollegaer i stalden – men som lærer skal man forsøge at inspirere til at gøre sig lidt mere umage, og ikke sige hvert andet ord på dansk. – Uden de mister modet. Så er der gruppen af ”de stille piger” som på vores uddannelse ofte er drenge. Målet er at få dem til at sige lidt.  
 • Hvordan differentierer man undervisningen i faget, men enorm stor faglig spredning? 
 • Hvilke emner og opgaver har været interessante? 
 • Hvornår lykkedes vi? 

Opsamling i plenum ca. 30 min.  

 

19. Matematik

Ved Ejnar Frederiksen 

Som matematik undervisere på Nordjyllands Landbrugsskole oplever vi at en del af vores elever har det svært i forhold til matematik. Derfor vil denne workshop kredse om hvad vi på skolerne kan gøre for at styrke lysten til, og forståelsen for matematik.    

 Hvad gør vi for at understøtte elevernes matematik færdigheder, i perioden mellem folkeskolen og HF1? 

 • Indlæg: Sådan gør vi på Nordjyllands Landbrugsskole 
 • Almindelig erfaringsudveksling. 

Erfaringsudveksling angående brug af digitale værktøjer i matematikundervisningen. (først små grupper, siden plenum) Følgende spørgsmål behandles. 

 • Er der digitale værktøjer der virker specielt godt i forhold til landbrugsrelateret matematik? 
 • Er der digitale værktøjer der er specielt brug for i forhold til landbrugsrelateret matematik? 
 • Er der digitale værktøjer der understøtter eleverne i en kvalificeret svarstrategi i forhold til matematikopgaver? 

Hvordan får vi gjort matematikundervisningen mere jordnær og relaterbar, for den del af eleverne der ikke har haft succes med matematikken i folkeskolen? 

 • Brainstorm til idebank. 
 • Konkretisering af idebank.