Pædagogisk grundlag

Pædagogisk grundlag

Bliv klogere på skolens pædagogiske grundlag og didaktiske overvejelser

Grundlæggende overvejelser

Skolen tager udgangspunkt i den danske højskolebevægelse, og som skole respekterer vi dette idegrundlag samtidig med, at vi skal modne og kvalificere unge mennesker til at gå ind i et erhverv, der udvikler sig hastigt.

Skolen er en kostskole og har således en væsentlig opgave i forhold til udvikling af elevernes almene dannelse og udvikling af en stærk og selvstændig personlighed.

Værdier som åbenhed, selvstændighed, konsekvens, demokrati, ansvarlighed overfor sig selv og andres læring og udvikling, gensidig tillid, ligeværdighed, motivation og arbejdsglæde udgør grundlaget for et godt læringsmiljø.

Skolen tager udgangspunkt i de faglige og personlige kompetencer som den enkelte elev har ved start af uddannelsen. I samarbejde med eleven udarbejdes dennes personlige uddannelsesplan. Uddannelsesplanen kan tilpasses efter elevernes ønsker under vejs i uddannelsen.

Skolen kvalificerer eleven gennem undervisning og samvær til en tilværelse i et dynamisk erhverv. Skolen prioriterer elevernes kontakt med voksent personale (lærere og andre ansatte) højt.

Pædagogiske principper

Praksisnærhed: Undervisningen på alle trin uddannelsen skal være praksisnær. På grundforløbet er undervisningen opbygget i tværfaglige temaer, med stor fokus på praksisnærhed. I disse temaer arbejdes der med flere typer af erhvervsfaglige problemstillinger, hvilket hjælper eleven med at omsætte teori til praksis.

Helhed i undervisningen skaber større læring: Undervisningen skal tage udgangspunkt i reelle, genkendelige problemstillinger med praksisnærhed fremfor at tage udgangspunkt i det teoretiske delelement. På denne mådeoplever eleven at den teori man har på skolen har direkte sammenhæng med den praksis eleven oplever.

Didaktik

Der er stor fokus på differentiering i undervisning, eleverne lærer på forskellige måder og har brug for forskellige udfordringer. For at fastholde motivationen for læring, er det vigtigt at udfordringerne er tilpasset den enkelte elev. Vi arbejder med differentiering på flere måder. Vi har inddeling i klasser efter niveau i forskellige fag, vi har forskellige typer af opgaver til eleverne, vi bruger øvelser fra COP (Cooporative learning) m.m.

Vi arbejder med motivationen hos eleverne, da vi må erkende at motivationen for læring ikke er en forudsætning hos alle elever. Den bedste måde at fremme motivationen hos alle elever, er at se en mening med arbejdet. Hos os betyder det at arbejde praksisrelateret og arbejde i helheder. Kan eleven se at dette giver mening i landbruget, så er motivationen betydelig større og dermed lærer eleven mere. Inddragelse af landmænd i projekter benyttes i stort omfang, og elevene gør meget ud af arbejdet, når de ved at deres overvejelser og gode løsningsforslag måske bliver brugt i ”virkeligheden”.