Uddannelsesaftale

Uddannelsesaftale

EN AFTALE OM LØN OG ARBEJDSFORHOLD, MELLEM DIG OG DIN ELEV

Når du ansætter en elev, skal der udfærdiges en uddannelsesaftale, som beskriver uddannelse og speciale, samt angivelse af aftaleperiodens start- og slutdato

Vore vejledere er klar til at hjælpe med papirarbejdet, ligesom de kan vejlede omkring de forskellige aftaleformer

Du finder de tre nedenstående blanketter samt vejledning til  uddannelsesaftale på Undervisningsministeriets hjemmeside.

 1. Uddannelsesaftale
 2. Tillæg til uddannelsesaftale
 3. Ophævelse af uddannelsesaftale

Der er forskellige muligheder for at indgå en uddannelsesaftale:

Den almindelige aftale

 • Aftalen omfatter alle praktik- og skoleophold, eventuelt bortset fra grundforløbet.
 • Virksomheden har det juridiske, økonomiske og uddannelsesmæssige ansvar for eleven i hele aftaleperioden.
 • Eleven ansættes i virksomheden som lønmodtager med elevløn.
 • Aflønningen sker efter branchens gældende overenskomst for elever.
 • Der er en gensidig prøvetid på 3 måneder, hvorefter aftalen er uopsigelig. Opsigelse af kontrakten i prøvetiden kan ske uden begrundelse.

Ny mesterlære

 • Aftalen omfatter hele praktik- og skoleforløbet
 • Virksomheden har det juridiske, økonomiske og uddannelsesmæssige ansvar for eleven i hele aftaleperioden.
 • Eleven ansættes i virksomheden som lønmodtager med elevløn.
 • Aflønningen sker efter branchens gældende overenskomst for elever.
 • Der er en gensidig prøvetid på 3 måneder, hvorefter aftalen er uopsigelig. Opsigelse af kontrakten i prøvetiden kan ske uden begrundelse.

Kombinationsaftalen

 •  I en kombinationsaftale indgår eleven aftaler med to eller flere virksomheder, så delaftalerne tilsammen omfatter hele uddannelsen og de dertil hørende skoleophold.

Kort uddannelsesaftale

 • Velegnet for virksomheder, som er godkendt til at varetage en hel uddannelse, men som ikke kan påtage sig et helt uddannelsesforløb, samt specialiserede virksomheder, der ikke kan få en fuldstændig godkendelse.
 • Aftalen skal indholde mindst én praktikperiode og ét skoleophold. Men aftalen kan altid forlænges eller omdannes til en almindelig aftale, gældende for resten af uddannelsen.
 • Flere aftaler kan indgås løbende og uafhængigt af hinanden.
 • Virksomheden har kun det juridiske, øknomiske og uddannelsesmæssige ansvar for eleven i sin egen aftaleperiode.
 • Korte uddannelsesaftaler kan kun indgås for dele af hovedforløbet og må ikke omfattte grundforløbet eller dele heraf. Dog gerne grundforløb, praktik og 1. hovedforløb.